Informace k podkladům pro tisk

Textilní tisk jsme schopni zhotovit z podkladů různé úrovně zpracování, od komplexního zpracování zahrnujícího tvorbu grafického návrhu včetně zajištění grafických podkladů (fotografování, scanování, sazba) po tisk z hotového návrhu předaného v elektronické podobě.

Pokud má zákazník grafický návrh zpracovaný v elektronické podobě, tj. v souborech formátů *.tif, *.jpg, *,psd ,*,pdf , *.eps pořízených v některém z grafických programů je možno tyto podklady předat na běžných elektronických médiích: CD, DVD, Flash, případně jej poslat prostřednictvím internetu.

Pro tento případ lze využít některou z veřejných služeb pro přenos velkých souborů např. www.uschovna.cz nebo využít FTP server ftp.mail.reproart.cz/martilla (uživatel: host, heslo: Reproart).

Návrh pro tisk by měl být převedený do barevného prostoru CMYK (zabrání se tím nečekávaným změnám při barevných transformacích), dodaný ve velikosti 1:1 v rozlišení okolo 70dpi, a uložený ve vrstvách. Kvalita výsledného tisku je daná kvalitou podkladů . Kvalita je vždy úměrná rozlišení podkladů, ale je nutno brát v úvahu i velikost výsledného souboru tak, aby s ním bylo možno pracovat.

Z důvodu specifických vlastností textilu jako tiskového média je pro dosažení dobrého vzhledu před tiskem většinou nezbytné provést korekce předlohy pro daný materiál (nad rámec ICC profilů), které nemůže provádět grafik bez zkušeností s těmito materiály.

O tisku