Informace k podkladům pro grafiky

Podklady v elektronické podobě je vhodné dodat v takové formě, aby objem dat v bitmapovém tvaru dosahoval následujících hodnot:

Důležitá upozornění!

Plocha Objem dat na m2 Výsledné rozlišení Vzdálenost pozorovatele Rozlišení
do 1 m2 cca 100 MB/m2 100-150 dpi menší než 2m vysoké
do 5 m2 cca 50 MB/m2 75-80 dpi 2-6m vyšší
do 10 m2 cca 20 MB/m2 60 dpi 6-8m normální
do 40 m2 cca 8 MB/m2 40 dpi 8-14m nižší
nad 40 m2 cca 3-5 MB/m2 20 dpi větší než 14m nízké
O tisku