Výstavní dekorace

Zajímavým použitím digitálně tištěných textilíí je stavba výstavních stánků.Pro tyto účely disponujeme stavebnicí ocelových .Stánek je tvořen soustavou trojbokých hranolů potažených potištěnou tkaninou doplněných soustavou horizontálních nosníků mezi nimiž jsou napnuty textilní stěny. Celý stánek lze rozložit tak,že k přepravě stánku 3x4m postačí běžné kombi. Pokud to situace a povaha výstavy vyžduje je možno tisky vypínat do dřevěných rámů,přépadě využívat jako zákryty oken či jiných nežádoucích objektů.Zajímavého efektu lze dosáhnout zadním prosvícením.

Produkty